Vid köp av en obruten förpackning (25 st) av samma kulör lämnas 10% rabatt. Rabatten avdrages manuellt av oss efter avslutat köp.